RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/14:10218456 - Prospects and Limits of Economic Development of Unrecognized States : Between Organized Hypocracy and Private Interests


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/14:10218456
Název v původním jazyce: Prospects and Limits of Economic Development of Unrecognized States : Between Organized Hypocracy and Private Interests
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Riegl, Martin

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Text is dealing with prospects and limits of economic growth of contemporary unrecognized states, which represent a group of specific political-geographic entities within the post-1945 political space. The aim of the contribution is to analyse the impact of non-recognition on potential and restrains of unrecognized states. Despite of the generally accepted conventional wisdom, I do argue that unrecognized states are prevalently heterogeneous entities, not only considering their internal effectiveness but also their position within the world order. It is also reflected in their ability to reach political (recognition) as well as economic goals (prosperity). I do base my approach on questioning the argument that unrecognized states constitute effective entities which do lack international recognition only. I argue that geopolitical situation and economic performance of unrecognized states is mainly determined by their geographical location outside of the global gap.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 19
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [E3BC642C9DFA]