RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/14:10218621 - Marketing potential of Halloween for retailers and consumers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/14:10218621
Název v původním jazyce: Marketing potential of Halloween for retailers and consumers
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AH - Ekonomie
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Strielkowski, Wadim

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper assesses the marketing potential of Halloween by estimating the profits stemming from the sales of Halloween-related goods and entertainment. It also estimates an empirical model of Halloween spending per three groups of products (candies, costumes and decorations) and finds that the share of more ""consumer"" products increases in relation to the share of more ""traditional"" Halloween products. It comes to the conclusion that Halloween can now be only compared to Christmas as for marketing potential and economic significance.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: World Applied Sciences Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1818-4952
Svazek periodika: 31
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 5
Stát vydavatele periodika: PK - Pákistánská islámská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [79967D1ECBE6]