RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/14:10282315 - Legitimizing the U.S. foreign policy towards authoritarian regimes: a framework for analysis


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/14:10282315
Název v původním jazyce: Legitimizing the U.S. foreign policy towards authoritarian regimes: a framework for analysis
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AD - Politologie a politické vědy
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Zukerstein, Jaroslav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Although the democracy and human rights promotion are among the top priorities of the U.S. foreign policy, administrations historically have also supported various authoritarian regimes. This framework for analysis based on the theory of propaganda and speech act theory suggests that there is a possibility to deconstruct the intentions of the U.S. administrations by disclosing the propaganda elements in a discursively constructed reality. The two-layer critical discourse analysis enables scholars to discover the methods the U.S. political elites use in a neo-gramscian sense to create a public consent with a foreign policy towards authoritarian regimes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Scientific Journal
Rozsah stran:
ISSN: 1857-7881
Svazek periodika: 2014
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: September
Stát vydavatele periodika: MK - Bývalá jugoslávská republika Makedonie
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [455D628C20CA]