RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11230/14:10282745 - Media education in a family: Do parents have anything to rely on?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11230/14:10282745
Název v původním jazyce: Media education in a family: Do parents have anything to rely on?
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AJ - Písemnictví, mas-media, audiovize
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šťastná, Lucie
Tvůrce: Wolák, Radim

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper focuses on parental mediation and seeks to emphasise the importance of appropriate educational support for parents who would like to prepare their children for the full-valued life in the contemporary "mediatized" society. The authors proceed partly from a qualitative research (semi-structured interviews) carried out among Czech parents, and partly from the analysis of educational materials available for Czech parents. They attempt to create a basic chart of options in the field of parental mediation which are offered to parents in the Czech Republic. The authors will focus on materials and supports, offered by the Czech media to parents in the field of media education and they will also evaluate, to what extent the realistic parents" possibilities differ from their ideas. Although the presented findings are predicated to the Czech context, the authors try to put the findings into the context and designate the main areas, which, in terms of media educational competences of parents, should be paid the attention to by the researchers.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: European Journal of Science and Theology
Rozsah stran:
ISSN: 1841-0464
Svazek periodika: 10
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: suppl. 1
Stát vydavatele periodika: RO - Rumunsko
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta sociálních věd (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11230___/02:2
Kontrolní kód: [3BAB84B9E807]