RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/04:6978 - Endogenous antipyretics: Neuropeptides and glucocorticoids


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/04:6978
Název v původním jazyce: Endogenous antipyretics: Neuropeptides and glucocorticoids
Název česky: Endogenní antipyretika: Neuropeptidy a glukokortikoidy
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: ED - Fyziologie
Rok uplatnění: 2004
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vybíral, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Modulation of mechanisms regulating thermoregulatory functions by antipyretic natural substances in different phases of fever
Popis česky: Modulace termoregulačních mechanismů přirozenými antipyretiky v jednotlivých fázích febrilního procesu
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran: 816-826
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 2004
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-11310___/02:2
Kontrolní kód: [1335246C13A6]