RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/04:6983 - Thermal homeostasis in systemic inflamation: Modulation of neuronal mechanisms


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/04:6983
Název v původním jazyce: Thermal homeostasis in systemic inflamation: Modulation of neuronal mechanisms
Název česky: Teplotní homeostase při systémovém zánětu: Modulace neuronálních mechanismů
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: ED - Fyziologie
Rok uplatnění: 2004
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Vybíral, Stanislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In vivo and in vitro studies of the role of cytokines in different phases of febrile process
Popis česky: In vivo a in vitro studie úlohy cytokinů v různých fázích febrilního procesu
Klíčová slova:
Název periodka: Frontiers in Bioscience
Rozsah stran: 3068-3084
ISSN: 1093-9946
Svazek periodika: 2004
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 9
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-11310___/02:2
Kontrolní kód: [CACA78373C7B]