RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/07:10890 - Polarographic and voltammetric determination of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin tetrasodium salt at mercury electrodes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/07:10890
Název v původním jazyce: Polarographic and voltammetric determination of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl)porphyrin tetrasodium salt at mercury electrodes
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Rumlerová, Adéla
Tvůrce: Barek, Jiří
Tvůrce: Drašar, Pavel
Tvůrce: Zelenka, Karel
Tvůrce: Pecková, Karolina

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The electrochemical behavior of meso-tetrakis(4-sulfonatophenyl) porphyrin tetrasodium salt (TPPS4) was investigated in aqueous media of BR buffer in pH range 2-12. Modern electroanalytical methods, i.e DC tast polarography (DCTP) and differential pulse polarography (both at a dropping mercury electrode), differential pulse voltammetry, adsorptive stripping voltammetry, and cyclic voltammetry were used for this purpose.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 13
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [629A549B5F78]