RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/07:10891 - Voltammetric determination of nitrophenols at a solid silver amalgam electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/07:10891
Název v původním jazyce: Voltammetric determination of nitrophenols at a solid silver amalgam electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Fischer, Jan
Tvůrce: Vaňourková, Lenka
Tvůrce: Daňhel, Aleš
Tvůrce: Vyskočil, Vlastimil
Tvůrce: Čížek, Karel
Tvůrce: Barek, Jiří
Tvůrce: Pecková, Karolina
Tvůrce: Yosypchuk, Bogdan
Tvůrce: Navrátil, Tomáš

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The voltammetric behavior of 2-nitrophenol, 4-nitrophenol and 2,4-dinitrophenol was investigated by differential pulse voltammetry (DPV) at a mercury meniscus-modified silver solid amalgam electrode (m-AgSAE) and liquid mercury free polished silver solid amalgam electrode (p-AgSAE). Conditions have been found for their determination by DPV at m-AgSAE and p-AgSAE in Britton-Robinson buffer in the concentration range from 2 to 100 mu mol.L-1. The applicability of these methods in combination with solid phase extraction (SPE) for determination 2-nitrophenol in drinking water with limit of determination around 20 nmol.L-1 was verified.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: CS - Státní svaz Srbska a Černé Hory
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [322866A17039]