RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13580 - Rat cytochromes P450 oxidize 3-aminobenzanthrone, a human metabolite of the carcinogenic environmental pollutant 3-nitrobenzanthrone


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13580
Název v původním jazyce: Rat cytochromes P450 oxidize 3-aminobenzanthrone, a human metabolite of the carcinogenic environmental pollutant 3-nitrobenzanthrone
Název česky: Cytochromy P450 potkana oxidují 3-aminobenzanthron, lidský metabolit karcinogeního enviromentálního polutantu 3-nitrobenzanthronu
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Mizerovská, Jana
Tvůrce: Rýdlová, Helena
Tvůrce: Hudeček, Jiří
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Rat cytochromes P450 oxidize 3-aminobenzanthrone, a human metabolite of the carcinogenic environmental pollutant 3-nitrobenzanthrone
Popis česky: Cytochromy P450 potkana oxidují 3-aminobenzanthron, lidský metabolit karcinogeního enviromentálního polutantu 3-nitrobenzanthronu
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [80631859E314]