RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13581 - Experimental approaches to evaluate activities of cytochromes P450 3A


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13581
Název v původním jazyce: Experimental approaches to evaluate activities of cytochromes P450 3A
Název česky: Experimentální přístupy ke zjištění aktivit cytochromů P450 podrodiny 3A
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Bořek-Dohalská, Lucie
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Hudeček, Jiří
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Experimental approaches to evaluate activities of cytochromes P450 3A
Popis česky: Experimentální přístupy ke zjištění aktivit cytochromů P450 podrodiny 3A
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [355E70891674]