RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13582 - Ellipticine and benzo(a)pyrene increase their own metabolic activation via modulation of expression and enzymatic activity of cytochromes P450 1A1 and 1A2


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13582
Název v původním jazyce: Ellipticine and benzo(a)pyrene increase their own metabolic activation via modulation of expression and enzymatic activity of cytochromes P450 1A1 and 1A2
Název česky: Ellipticin a benzo(a)pyren zvyšují vlastní metabolickou aktivaci prostřednictvím modulace exprese a enzymové aktivity cytochromů P450 1A1 a 1A2
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Aimová, Dagmar
Tvůrce: Poljaková, Jitka
Tvůrce: Kotrbová, Věra
Tvůrce: Moserová, Michaela
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Ellipticine and benzo(a)pyrene increase their own metabolic activation via modulation of expression and enzymatic activity of cytochromes P450 1A1 and 1A2
Popis česky: Ellipticin a benzo(a)pyren zvyšují vlastní metabolickou aktivaci prostřednictvím modulace exprese a enzymové aktivity cytochromů
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [966E1E183CDC]