RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13583 - Oxidation of carcinogenic 2-nitroanisole by rat cytochromes P450 – similarity between human and rat enzymes


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13583
Název v původním jazyce: Oxidation of carcinogenic 2-nitroanisole by rat cytochromes P450 – similarity between human and rat enzymes
Název česky: Oxidace karcinogenního 2-nitroanisolu cytochromy P450 potkana-podobnost mezi lidskými a potkaními izoformami
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 6
Tvůrce: Svobodová, Martina
Tvůrce: Rýdlová, Helena
Tvůrce: Martínkova - Mikšanová, Markéta
Tvůrce: Hudeček, Jiří
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Oxidation of carcinogenic 2-nitroanisole by rat cytochromes P450 – similarity between human and rat enzymes
Popis česky: Oxidace karcinogenního 2-nitroanisolu cytochromy P450 potkana-podobnost mezi lidskými a potkaními izoformami
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [2D50EBF0AD7B]