RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13584 - The comparison of cytotoxicity of the anticancer drugs doxorubicin and ellipticine to human neuroblastoma cells


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13584
Název v původním jazyce: The comparison of cytotoxicity of the anticancer drugs doxorubicin and ellipticine to human neuroblastoma cells
Název česky: Srovnání cytotoxicity doxorubicinu a ellipticinu k lidským neuroblastomovým liniím
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Poljaková, Jitka
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The comparison of cytotoxicity of the anticancer drugs doxorubicin and ellipticine to human neuroblastoma cells
Popis česky: Srovnání cytotoxicity doxorubicinu a ellipticinu k lidským neuroblastomovým liniím
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MZ0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [96A2183024A3]