RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13585 - Optimization of preparation of apo-cytochrome b5 utilizing apo-myoglobin


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13585
Název v původním jazyce: Optimization of preparation of apo-cytochrome b5 utilizing apo-myoglobin
Název česky: Optimalizace přípravy apo-cytochromu b5 za použití apo-myoglobinu
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Mrázová, Barbora
Tvůrce: Martínkova - Mikšanová, Markéta
Tvůrce: Martínek, Václav
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Optimization of preparation of apo-cytochrome b5 utilizing apo-myoglobin
Popis česky: Optimalizace přípravy apo-cytochromu b5 za použití apo-myoglobinu
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [EE7A082B4FF9]