RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13588 - Cytochrome P450-mediated metabolism of N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine, a human metabolite of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and o-nitroanisole


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13588
Název v původním jazyce: Cytochrome P450-mediated metabolism of N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine, a human metabolite of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and o-nitroanisole
Název česky: Cytochromy P450 zprostředkovaný metabolismus N-(2-methoxyfenyl)-hydroxylaminu, lidského metabolitu karcinogenních polutantů životního prostředí o-anisidinu a o-nitroanisolu
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 9
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Naiman, Karel
Tvůrce: Rýdlová, Helena
Tvůrce: Martínkova - Mikšanová, Markéta
Tvůrce: Martínek, Václav
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Štícha, Martin
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Cytochrome P450-mediated metabolism of N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine, a human metabolite of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and o-nitroanisole
Popis česky: Cytochromy P450 zprostředkovaný metabolismus N-(2-methoxyfenyl)-hydroxylaminu, lidského metabolitu karcinogenních polutantů životního prostředí o-anisidinu a o-nitroanisolu
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3-4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 7
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [0BC7D46A6AC5]