RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/08:13593 - Contribution of Biotransformation Enzymes to the Development of Renal Injury and Urothelial Cancer Caused by Aristolochic Acid: Urgent Questions, Difficult Answers


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/08:13593
Název v původním jazyce: Contribution of Biotransformation Enzymes to the Development of Renal Injury and Urothelial Cancer Caused by Aristolochic Acid: Urgent Questions, Difficult Answers
Název česky: Podíl biotransformačních enzymů na vývoji renální nedostatečnosti a nádorů močových cest způsobených aristolochovou kyselinou: naléhavé otázky, obtížné odpovědi
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2008
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Hudeček, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Enzymes to the Development of Renal Injury and Urothelial Cancer Caused by Aristolochic Acid: Urgent Questions, Difficult Answers
Popis česky: Podíl biotransformačních enzymů na vývoji renální nedostatečnosti a nádorů močových cest způsobených aristolochovou kyselinou: naléhavé otázky, obtížné odpovědi
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 5
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2009
Systémové označení dodávky dat: RIV09-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [C1AD89C36559]