RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/09:00012769 - Oxidation of the carcinogenic non-aminoazo dye 1-phenylazo-2-hydroxynaphthalene (Sudan I) by cytochromes P450 and peroxidases: a comparative study


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/09:00012769
Název v původním jazyce: Oxidation of the carcinogenic non-aminoazo dye 1-phenylazo-2-hydroxynaphthalene (Sudan I) by cytochromes P450 and peroxidases: a comparative study
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Martínek, Václav
Tvůrce: Semanská, Marcela
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Dračínský, Martin
Tvůrce: Cvačka, Josef
Tvůrce: Schmeiser, Heinz H.
Tvůrce: Frei, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Here, we compare the data concerning the Sudan I oxidative metabolism catalyzed by cytochrome P450 (CYP) and peroxidase. These two types of enzymes are responsible both for Sudan I detoxication and activation.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [F3E2CD88308B]