RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/09:10000166 - Analysis of benzo[a]pyrene metabolites formed by rat hepatic microsomes using high pressure liquid chromatography: optimization of the method


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/09:10000166
Název v původním jazyce: Analysis of benzo[a]pyrene metabolites formed by rat hepatic microsomes using high pressure liquid chromatography: optimization of the method
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Moserová, Michaela
Tvůrce: Kotrbová, Věra
Tvůrce: Svášková, Dagmar
Tvůrce: Šulc, Miroslav
Tvůrce: Frei, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A simple and sensitive method was developed to separate the carcinogenic polycyclic aromatic hydrocarbon (PAH), benzo[a]pyrene (BaP), and six of its oxidation metabolites generated by rat hepatic microsomes enriched with cytochrome P450 (CYP) 1A1, by high pressure liquid chromatography (HPLC).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [5419201108B5]