RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/09:10000179 - Genotoxic mechanisms for the carcinogenicity of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and 2-nitroanisole follow from adducts generated by their metabolite N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine with deoxyguanosine in DNA


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/09:10000179
Název v původním jazyce: Genotoxic mechanisms for the carcinogenicity of the environmental pollutants and carcinogens o-anisidine and 2-nitroanisole follow from adducts generated by their metabolite N-(2-methoxyphenyl)-hydroxylamine with deoxyguanosine in DNA
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Naiman, Karel
Tvůrce: Martínková, Markéta
Tvůrce: Martínek, Václav
Tvůrce: Svobodová, Martina
Tvůrce: Schmeiser, Heinz H.
Tvůrce: Frei, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Both carcinogens, o-anisidine and 2-nitroanisole, are activated to the same proximate carcinogenic metabolite, N-(2-methoxyphenyl)hydroxylamine, which spontaneously decomposes to nitrenium and/or carbenium ions responsible for formation of deoxyguanosine adducts in DNA in vitro and in vivo.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2010
Systémové označení dodávky dat: RIV10-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [12E8877F9946]