RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/09:10001351 - Histone deacetylase inhibitors valproate and trichostatin A are toxic to neuroblastoma cells and modulate cytochrome P450 1A1, 1B1 and 3A4 expression in these cells


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/09:10001351
Název v původním jazyce: Histone deacetylase inhibitors valproate and trichostatin A are toxic to neuroblastoma cells and modulate cytochrome P450 1A1, 1B1 and 3A4 expression in these cells
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2009
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Hřebačková, Jana
Tvůrce: Poljaková, Jitka
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hraběta, Jan
Tvůrce: Procházka, Pavel
Tvůrce: Smutný, Svatopluk

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The cytotoxic effect of valproic acid and trichostatin A to human neuroblastoma UKF-NB-3, UKF-NB-4 and SK-N-AS cancer cell lines was investigated in this study. These HDCA inhibitors are cytotoxic to neuroblastomas and induce CYP 1A1 and 3A4 in some of these cells.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary Toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 2
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MZ0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-MZ0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [D5838C62D8F9]