RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/10:10080245 - DNA and histone deacetylases as targets for neuroblastoma treatment


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/10:10080245
Název v původním jazyce: DNA and histone deacetylases as targets for neuroblastoma treatment
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CE - Biochemie
Rok uplatnění: 2010
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Poljaková, Jitka
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Frei, Eva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The paper demonstrates that DNA and histone deacetylases might serve as targets for neuroblastoma treatment.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Interdisciplinary toxicology
Rozsah stran:
ISSN: 1337-6853
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: SK - Slovenská republika
Počet stran výsledku: 6
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2011
Systémové označení dodávky dat: RIV11-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [1A6C571BE8B3]