RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/11:10104917 - Determination of aminonitrophenols in hair dyes using a carbon paste electrode and a boron-doped diamond film electrode - a comparative study


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/11:10104917
Název v původním jazyce: Determination of aminonitrophenols in hair dyes using a carbon paste electrode and a boron-doped diamond film electrode - a comparative study
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Dejmková, Hana
Tvůrce: Barek, Jiří
Tvůrce: Zima, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Methods for the determination of aminonitrophenols as dyeing agents are proposed, using carbon paste electrode (CPE) and boron-doped diamond film electrode (BDDFE) as working electrodes in differential pulse voltammetry and HPLC with electrochemical detection. Comparison of both electrodes is given, concerning the applicable potential range, background current, reversibility of electrode reaction, repeatability and sensitivity of the aminonitrophenols' determination. Optimum conditions for the determination of aminonitrophenols in hair dye samples were found and selected methods are employed for the determination of 4-amino-3-nitrophenol in practical samples of hair dyes.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [B40B75713086]