RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/11:10107057 - Voltammetric determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon fiber rod electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/11:10107057
Název v původním jazyce: Voltammetric determination of 5-amino-6-nitroquinoline at a carbon fiber rod electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 4
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Němcová, Lenka
Tvůrce: Dejmková, Hana
Tvůrce: Barek, Jiří
Tvůrce: Zima, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Inexpensive carbon fiber rod electrodes (CFRE) in three diameters of 0.8 mm, 2 mm and 3 mm were used for voltammetric determination of 5-amino-6-nitroquinoline (5A6NQ) based either on its anodic oxidation or cathodic reduction using direct current voltammetry and differential pulse voltammetry. CFRE is based on carbon fiber rod, which consists of lengthwise oriented long carbon fibers coated from outer side by epoxy resin, connected to copper wire by conducting paint. The electrode material is inexpensive, commercially available at very low cost and at various shapes and sizes and its surface is easy to regenerate. Electrochemical behavior of prepared electrodes was examined using typical model redox system potassium ferrocyanide in aqueous supporting electrolytes. The best ratio between signal and noise was attained at CFRE with a 2 mm diameter. Practical applicability of these methods was demonstrated on the determination of 5A6NQ at CFRE-2 mm in model samples of drinking and pond water. CFRE can serve as a good alternative to pencil electrodes or carbon paste electrodes especially in cathodic voltammetry.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 12
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [F9C6FCE0E13F]