RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/11:10112527 - Voltammetric Behaviour and Determination of 8-Hydroxyquinoline Using a Glassy Carbon Paste Electrode and the Theoretical Study of its Electrochemical Oxidation Mechanism


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/11:10112527
Název v původním jazyce: Voltammetric Behaviour and Determination of 8-Hydroxyquinoline Using a Glassy Carbon Paste Electrode and the Theoretical Study of its Electrochemical Oxidation Mechanism
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Stević, Milica C.
Tvůrce: Ignjatović, Ljubiša M.
Tvůrce: Ćirić-Marjanović, Gordana
Tvůrce: Stanišić, Svetlana M.
Tvůrce: Stanković, Dalibor M.
Tvůrce: Zima, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The 8-Hydroxyquinoline (8HQ) oxidation process has been investigated by Cyclic Voltammetry using a Glassy Carbon Paste Electrode (GCPE) as a working electrode. The theoretical study of the mechanism of electrochemical oxidation of 8HQ has been based on the AM1 semi-empirical quantum chemical computations of the heats of formation of the reaction intermediates, taking into account the influence of pH and solvation effects. We proposed that a two-electron irreversible process, controlled by diffusion of electroactive species, is responsible for an oxidation peak of 8HQ that appears in all cyclic voltammograms recorded on a clean electrode in the solutions of pH in the range 2-12 with a supporting electrolyte of Britton-Robinson Buffer/methanol. A single-electron oxidation of 8HQ leads, depending on pH, to the formation of various free radical species that combine to make dimers which, after being oxidized once more, give quinonoid-type compounds. Recording continuous cyclic voltammograms on the GCPE, pre-peaks appear as a consequence of dimer and quinonoid compounds formation. By applying Differential Pulse Voltammetry for 8HQ determination it was calculated that the limit of detection was 5.2x10(-8) mol/L. For more sensitive quantitative determination of the investigated substance Adsorptive Stripping Differential Pulse Voltammery can be used since it was found that after 300s-deposition time at 0.0 V vs. Saturated Calomel Electrode, a 2.1 times higher peak current than without deposition was obtained.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 6
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 7
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [06FF6006C9B7]