RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10123195 - Electrochemical Study of Doxorubicin Interaction with Different Sequences of Single Stranded Oligonucleotides, Part I


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10123195
Název v původním jazyce: Electrochemical Study of Doxorubicin Interaction with Different Sequences of Single Stranded Oligonucleotides, Part I
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Doxorubicin is a known anticancer drug intercalating into dsDNA. The mechanism of interaction of doxorubicin with ssDNA is not clear. In this study, adsorptive transfer stripping technique coupled with square wave voltammetry was used for studying of interaction of doxorubicin with single stranded oligonucleotides (ssODN) in various ratios (1:1, 1:2 and 1:5) and interaction times (0-300 min.). When comparing the results for three ratios of the mixture between drug and ssODN we found that the interval of peak intensities of oligonucleotide reduced with the increasing ratio of oligonucleotide-doxorubicin, i.e. for ratio 1:1 it is 25-85 %, for ratio 1:2 it is 16-60 % and for ratio 1:5 it is 19-51 %. The interval of relative signal intensities of doxorubicin ranges from 8 to 100 % for ratio 1:1, 22-100 % for ratios 1:2 and 1:5. The results showed the assumption that DOXO peak height increased with increasing concentration of the drug intercalated into ssODN, but the signals CA peaks changes during the interaction suggest the changes in the structure of ssODN.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 21
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11310___/05:6
Kontrolní kód: [F1F244C10B34]