RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10126257 - Electrochemical Study of Doxorubicin Interaction with Different Sequences of Double Stranded Oligonucleotides, Part II


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10126257
Název v původním jazyce: Electrochemical Study of Doxorubicin Interaction with Different Sequences of Double Stranded Oligonucleotides, Part II
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Zítka, Ondřej
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Interaction of low molecular weight compounds with DNA is one of general mechanisms utilized for an effective anticancer therapy. The anthracycline doxorubicin is one of the drugs that represent the compound with such effect. In our previous work [Hynek et al., Int. J. Electrochem, Sci. 7 (2012) xx] the electrochemical behaviour of doxorubicin interaction with single stranded ODN by using adsorptive transfer stripping square wave voltammetry was described. This paper is focused on the study of interaction of doxorubicin with double stranded ODNs (dsODNs) using the same technique. Here, we used four dsODNs possessing different primary structuresand observed the changes in their electrochemical behaviour after their treatment with three concentrations of doxorubicin for 5 hours. The changes found are discussed and differences in behaviours of individual dsODNs described and associated with their structure.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 16
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11310___/05:6
Kontrolní kód: [339D40545E08]