RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10126272 - Study of Metallothionein Role in Spinocellular Carcinoma Tissues of Head and Neck Tumours using Brdicka Reaction


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10126272
Název v původním jazyce: Study of Metallothionein Role in Spinocellular Carcinoma Tissues of Head and Neck Tumours using Brdicka Reaction
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 15
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sochor, Jiří
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Krejčová, Ludmila
Tvůrce: Fabrik, Ivo
Tvůrce: Křížková, Soňa
Tvůrce: Gumulec, Jaromír
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Babula, Petr
Tvůrce: Trnková, Libuše
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Masařík, Michal
Tvůrce: Binková, Hana
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Malignant tumours of head and neck localisation represent serious health problem. All over the world, there is about 650 000 of patients who fall ill with head and neck carcinoma per year. Treatment of this malignity is based especially on the well-timed surgery intervention and radiotherapy. Therefore, alternative ways of diagnostics, which would replace commonly used biopsy in combination with computed tomography, are intensely searched. Attention is devoted especially to molecules, whose levels are changed in body due to malignant process and malignant disease progression. The main objective of this study consisted in determination of metallothionein (/MT)/ levels in tumour tissues of patients suffering from head and neck tumours using differential pulse voltammetry Brdicka reaction. Fifty-five samples of tumour tissue (45 % laryngeal, 40 % oropharyngeal, 9 % hypopharyngeal and 6 % oral cavity cancer) were included in this study. After describing of differences in differential pulse voltammograms of individual tumour localisations, content of MT were determined in the above mentioned localisations. The highest MT level was determined in the tissues of oral tumours (170 +/- 70 mu g/g) followed by hypopharynx (160 +/- 70 mu g/g) and larynx (160 +/- 70 mu g/g). The relatively lowest MT level was determined in tumours of oropharynx (130 +/- 50 mu g/g). MT level related to the size of primary tumour focus oscillates with the increasing tumour size. Notwithstanding this fact, the increasing tendency with tumour disease progression is observable. Similar tendency was determined for MT level related to the metastatic activity of tumours, where MT level increased with tumour spreading into local lymph nodes. Our results supported findings on the possible connection of MT and tumour progression.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11310___/05:6
Kontrolní kód: [217A4C2D2CB4]