RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10126274 - Catalytic Electrochemical Analysis of Platinum in Pt-DNA Adducts


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10126274
Název v původním jazyce: Catalytic Electrochemical Analysis of Platinum in Pt-DNA Adducts
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 10
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Dospivová, Dana
Tvůrce: Šmerková, Kristýna
Tvůrce: Ryvolová, Markéta
Tvůrce: Hynek, David
Tvůrce: Adam, Vojtěch
Tvůrce: Kopel, Pavel
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Eckschlager, Tomáš
Tvůrce: Hubálek, Jaromír
Tvůrce: Kizek, René

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Using of platinum based cytostatic drugs in tumour diseases treatment results in the need to detect these drugs in biological samples and to determine and study the Pt-DNA adducts, which is highly important for investigation of cisplatin-resistance developed during anti-tumour treatment. The aim of this study was not only electrochemical detection of cisplatin with the use of formazone method but also preparation of platinum-DNA complex and platinum content detection in DNA. Primarily, we optimized manual electrochemical detection using differential pulse voltammetry (DPV) for PtCl2 and cisplatin. The detection detection limits (3 S/N) were estimated as 10 pM and 30 nM for PtCl2 and cisplatin, respectively. Further, we automated the optimized method and reached 50 pM detection limit for PtCl2, but the method was proved to be versatile also for detection of cisplatin, which was verified by determination of cisplatin added cell culture medium. The method was also used to monitor the content of cisplatin bound into DNA and was verified by agarose gel electrophoresis. Moreover, we used UV irradiation and ultrasound to study changes in Pt-DNA adducts using above optimized DPV for detection of platinum signals and square wave voltammetry for detection of DNA signals. The suggested method could be applied for measurements of low volumes of isolated DNA due to the low detection limits and versatility.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11310___/05:6
Kontrolní kód: [ECEEC1ECBBDA]