RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10129293 - Determination of Trans-Resveratrol Using Voltammetric and Amperometric methods at Carbon Fiber Rod Electrode and Carbon Paste Electrode


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10129293
Název v původním jazyce: Determination of Trans-Resveratrol Using Voltammetric and Amperometric methods at Carbon Fiber Rod Electrode and Carbon Paste Electrode
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Němcová, Lenka
Tvůrce: Barek, Jiří
Tvůrce: Zima, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: A new method for the determination of trans-resveratrol employing voltammetry (direct current voltammetry (DCV), differential pulse voltammetry (DPV), adsorptive stripping differential pulse voltammetry (AdSDPV)) and flow injection analysis (FIA) with electrochemical detection (ED) at a carbon fiber rod electrode (CFRE) was developed and compared with the voltammetric determination using carbon paste electrode (CPE) and FIA with spectrophotometric detection (SPD). Optimum conditions were found to be Britton-Robinson (BR) buffer pH 2 - methanol (1:1, v/v) for voltammetry (except for AdSDPV where BR buffer pH 10 - methanol mixture, 95:5, v/v was used), and BR buffer pH 10 - methanol (1:1, v/v) medium with the detection potential + 1.0 V or wavelength 306 nm for FIA. Practical applicability of the methods was tested on the determination of trans-resveratrol in Evelor pastilles. The results were in agreement with the results obtained using CPE and spectrophotometric detection and also with the content declared by the manufacturer.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 11
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11310___/05:6
Kontrolní kód: [2C721DB18BCF]