RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/12:10130011 - The Family as an Externality : Evidence from the Czech Republic


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/12:10130011
Název v původním jazyce: The Family as an Externality : Evidence from the Czech Republic
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AO - Sociologie, demografie
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Sivková, Olga

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The work deals with an issue of fertility decline in developed countries from a perspective of relationship between the family and the market economy. The family is perceived as an externality with respect to theoretical economic framework as well as to real economy of the Czech Republic in the period of economic transition. In other words, neither theory nor applied policy fully reflects contribution of the family for the whole society. The thesis goes into the family specification from distinct standpoints, its development within time, relationship to economy and briefly introduces economic approaches to the family at both micro and macro level. In addition, the thesis carries out analyses of Czech data in the period 1989-2010. While the macro analysis is focused on interaction between fertility and economy performance, the micro analysis is devoted to financial support provided by state to the family via the social scheme and the tax system.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: The Family as an Externality : Evidence from the Czech Republic
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 394
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11310___/03:3
Kontrolní kód: [1D79E50399BB]