RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10133399 - Keratin Cross-reactivity in Electro-transfer (Western blot): How to Suppress It


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10133399
Název v původním jazyce: Keratin Cross-reactivity in Electro-transfer (Western blot): How to Suppress It
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Mácová, Iva
Tvůrce: Křížková, Jitka
Tvůrce: Franková, Jana
Tvůrce: Šulc, Miroslav
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Hodek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Chicken antibodies (IgY) are increasingly being used as a primary antibody in the Western blotting immunodetection, offering several advantages compared to the common mammalian antibodies. The presence of additional bands in the region of 45-70 kDa, vertical streaks, and spots on the membrane, caused by human keratins, made the evaluation of the developed blots hardly possible. In this study, we describe a method how to eliminate the cross-reactivity of IgY with human keratins.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 8
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [2391E4863AEA]