RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10134225 - Determination of 4-Aminobiphenyl and 4-Nitrobiphenyl by HPLC with Electrochemical, UV Spectrophotometric, and Fluorescent Detection


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10134225
Název v původním jazyce: Determination of 4-Aminobiphenyl and 4-Nitrobiphenyl by HPLC with Electrochemical, UV Spectrophotometric, and Fluorescent Detection
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 7
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Prchal, Vít
Tvůrce: Krejčová, Jana
Tvůrce: Vyskočil, Vlastimil
Tvůrce: Pecková, Karolina
Tvůrce: Fischer, Jan
Tvůrce: Zima, Jiří
Tvůrce: Barek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: HPLC systems with electrochemical, UV spectrophotometric, and fluorescent detectors were used to determine genotoxic derivatives of biphenyl -4-aminobiphenyl (4-ABP) and 4-nitrobiphenyl (4-NBP). As 4-NBP cannot be determined by electrochemical and fluorescent detector directly, reduction of 4-NBP to 4-ABP (making use of a titanium(III)-based reducing agent) was investigated and optimized. UV detection was found to be the least sensitive and fluorescent detection the most sensitive one. Limits of detection (LDs) for 4-ABP in the presence of a reducing agent were 6.0 x 10(-6) mol L-1, 2.0 x 10(-6) mol L-1, and 8.0 x 10(-8) mol L-1 for UV, electrochemical, and fluorescent detection, respectively. For the determination of 4-NBP after its reduction to 4-ABP, the obtained LDs were 8.0 x 10(-6) mol L-1 (UV), 4.0 x 10(-6) mol L-1 (electrochemical), and 2.0 x 10(-7) mol L-1 (fluorescent detection). Moreover, it was also possible to determine 4-NBP directly using HPLC with UV detection, where the LD was 4.0 x 10(-7) mol L-1.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [4E3A17F37D0A]