RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10134468 - Photo-cytochrome b(5) - A New Tool to Study the Cytochrome P450 Electron-transport Chain


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10134468
Název v původním jazyce: Photo-cytochrome b(5) - A New Tool to Study the Cytochrome P450 Electron-transport Chain
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 7
Tvůrce: Koberová, Monika
Tvůrce: Ječmen, Tomáš
Tvůrce: Šulc, Miroslav
Tvůrce: Černá, Věra
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Hudeček, Jiří
Tvůrce: Stiborová, Marie
Tvůrce: Hodek, Petr

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: To study the enigmatic role of cytochrome b(5) in a cytochrome P450 monooxygenase multienzyme system, we expressed and purified a photoreactive analogue of cytochrome b(5), having methionine residues substituted with photolabile diazirine derivatives (photo-cyt b(5)). An equimolar mixture of cytochrome P450 (CYP) 2B4 and photo-cyt b(5) was photolyzed and products separated using SDS-PAGE. Several oligomers composed of CYP2B4 and cyt b(5) (MALDI-TOF/TOF mass spectrometry) in 1: 1, 1: 2, and 2: 1 molar ratios have been found and their covalent nature confirmed by MALDI-TOF/TOF mass spectrometry of chymotryptic peptides. The amount of oligomers formed was markedly increased by the presence of the CYP2B4 substrate, diamantane, showing that the substrate binding increases the affinity between cytochromes P450 and b(5).
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [FD6D411390F3]