RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10134474 - The Anticancer Drug Ellipticine Induces Cytochromes P450 1A1, 1A2 and 3A, Cytochrome b(5) and NADPH:Cytochrome P450 Oxidoreductase in Rat Liver, Kidney and Lung


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10134474
Název v původním jazyce: The Anticancer Drug Ellipticine Induces Cytochromes P450 1A1, 1A2 and 3A, Cytochrome b(5) and NADPH:Cytochrome P450 Oxidoreductase in Rat Liver, Kidney and Lung
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Vranová, Iveta
Tvůrce: Moserová, Michaela
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Kizek, René
Tvůrce: Frei, Eva
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The antineoplastic alkaloid ellipticine is a prodrug, the pharmacological efficiency of which is dependent on its cytochrome P450 (CYP)- and/or peroxidase-mediated activation in target tissues. Using the Western blotting, we found that this compound increases protein expression of cytochrome b(5), CYP1A1, 1A2, 3A and NADPH: CYP oxidoreductase (POR) in livers, lungs and kidneys of rats treated (i.p.) with ellipticine. The ellipticine-mediated induction of these enzymes resulted in an increase in their enzymatic activities and ellipticine oxidation to 7-hydroxy-, 9-hydroxy-, 12-hydroxy-and 13-hydroxyellipticine, the metabolites that are both detoxication products (7-hydroxy-, 9-hydroxyellipticine) and metabolites responsible for generation ellipticine-derived DNA adducts (12-hydroxy- and 13-hydroxyellipticine). The results demonstrate that by inducing CYP1A1/2, 3A, POR and cytochrome b(5), ellipticine increases its own metabolism in rats, thereby modulating its own pharmacological and/or genotoxic potential.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [A0E7B108595A]