RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10135329 - Optimized Protocol of Chicken Antibody (IgY) Purification Providing Electrophoretically Homogenous Preparations


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10135329
Název v původním jazyce: Optimized Protocol of Chicken Antibody (IgY) Purification Providing Electrophoretically Homogenous Preparations
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Hodek, Petr
Tvůrce: Trefil, Pavel
Tvůrce: Šimůnek, Jiří
Tvůrce: Hudeček, Jiří
Tvůrce: Stiborová, Marie

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Chicken antibodies isolated from egg yolks (IgY) are a suitable alternative to conventional antibodies from blood of experimental animals. Main advantages of IgY are: (i) larger amounts of IgY could be prepared from repeatedly laid chicken eggs, (ii) collection of eggs is a non-invasive procedure contrary to bleeding of mammals, and (iii) a better response of chicken to mammalian antigens due to the larger evolutionary distance. Here, we report a cost- and labor-effective two-step procedure consisting of yolk extraction by tap water (8-fold dilution, freezing, and filtration) followed by a specific precipitation of IgY at pH 4 with sodium chloride in the final concentration of 8.8%. Using this procedure, the highly purified antibody (97%) was prepared. Resulting IgY preparations are acceptable for a wide range of applications as it was prepared using only bio-compatible chemicals. The purification protocol was developed and optimized in terms of the time, materials and the necessary manipulations.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 12
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [234AD903C873]