RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10144226 - Modification of a Polycrystalline Gold Electrode by Thiolated Calix[4]arene and Undecanethiol: Self-assembly Process versus Electrochemical Deposition


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10144226
Název v původním jazyce: Modification of a Polycrystalline Gold Electrode by Thiolated Calix[4]arene and Undecanethiol: Self-assembly Process versus Electrochemical Deposition
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Šustrová, Barbora
Tvůrce: Štulík, Karel
Tvůrce: Marecek, Vladimir

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Modification of the surface of a polycrystalline gold substrate with thiol compounds has been studied in order to evaluate the possibilities of designing ion-selective electrochemical sensors on this basis. The results of detailed voltammetric and impedance measurements, obtained with gold surfaces modified by self-assembly procedures and by electrochemical deposition of the modifiers are thoroughly discussed and critically compared with those published in the literature. It can be concluded that there are certain possibilities of selective measurements in these systems, but that the spatial heterogeneity of the polycrystalline gold surface seriously limits the applicability and reliability of the system. Therefore, it is expected that substantially better results will be obtained with single-crystal gold substrates and the study in this direction is in progress.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 4
Stát vydavatele periodika: DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku: 17
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [4B84464A43E0]