RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10156046 - Cell signalling and molecular complexes of the THR receptor


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10156046
Název v původním jazyce: Cell signalling and molecular complexes of the THR receptor
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: ED - Fyziologie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Drastichová, Zdeňka

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: All living cells need to perceive different signals from their surroundings. Each cell possesses a complex molecular machinery composed of receptors and other regulatory and accessory proteins that participate in transmission and routing extracellular signals into the cell interior. G-protein-coupled receptors (GPCRs) represent the largest group of membrane-bound receptors, which are extensively studied because of their involvement in the regulation of many cellular functions and processes. The first part of this book provides a comprehensive review of current knowledge regarding GPCRs, G-proteins and their signalling pathways. In the next section, the author describes her own experiments dealing with the thyrotropin-releasing hormone (TRH) receptor. She investigated how sustained stimulation of TRH receptors can affect cellular processes and analysed protein complexes of TRH receptors and their cognate Gq/11 proteins participating in signal transduction. This book can help students and professionals to get an idea about cellular signalling mediated by the receptors coupled with G-proteins, as well as about some experimental approaches for the exploration of these molecules.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Cell signalling and molecular complexes of the THR receptor
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 218
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [4C351EB451C1]