RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/13:10174166 - Mathematical Modelling of the Groundwater and Heat Flow in the Complicated Hydrogeology Structures


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/13:10174166
Název v původním jazyce: Mathematical Modelling of the Groundwater and Heat Flow in the Complicated Hydrogeology Structures
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: DB - Geologie a mineralogie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Baier, J.
Tvůrce: Uhlík, J.
Tvůrce: Datel, Josef

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The Benesov-Usti aquifer system of the Bohemian Cretaceous Basin constitutes the largest accumulation of moderately thermal groundwater (25 - 35oC) in the Czech Republic. The main goal of the research project was the determination of available yield of groundwater resources in the areas of Decin and Usti and effect of withdrawals on the quantity and temperature of the waters. The area is strongly influenced by Saxonian orogeny. Common approaches to the simulation of groundwater flow using MODFLOW packages BCF and LPF fails. Suitable simulation of the hydraulic function of faults and heat transfer simulations is only possible with discretization of the model layers independent of the location of the aquifers and aquitards. The MODFLOW using HUF package and MT3DMS model were evaluated as satisfied tools for the calculation of groundwater and heat flow. Potential for thermal groundwater abstraction up to 275 L.s-1 in Ústí city and 44 L.s-1in Děčín city accompanied by maximal drop of groundwater temperature 1.7oC were evaluated by predictive simulations.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Engineering Research and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 2278-0181
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 02
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11310___/01:1
Kontrolní kód: [E92E005535A4]