RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11310/14:10190868 - Voltammetric and LC-MS/MS Method for the Determination of Triclosan: A Comparative Study, Validation and Simultaneous Application


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11310/14:10190868
Název v původním jazyce: Voltammetric and LC-MS/MS Method for the Determination of Triclosan: A Comparative Study, Validation and Simultaneous Application
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CB - Analytická chemie, separace
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 8
Počet domácích tvůrců: 5
Tvůrce: Dejmková, Hana
Tvůrce: Kwiecien, Jiří
Tvůrce: Čížek, Karel
Tvůrce: Čermák, Jiří
Tvůrce: Vránová, Edita
Tvůrce: Malá, Petra
Tvůrce: Zima, Jiří
Tvůrce: Barek, Jiří

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In this paper, two determination methods of polychlorinated diphenylether triclosan (5-chloro-2-(2,4-dichlorophenoxy) phenol), an antibacterial and antifungal agent, are developed, compared and used in concordance. The first one, differential pulse voltammetry (DPV) on carbon paste electrode (CPE), is simple, fast, portable and inexpensive and therefore suitable for field measurements, large scale monitoring and screening purposes. The other one, liquid chromatography with MS/MS detection, is much more sophisticated, selective, accurate and sensitive (unfortunately much more expensive as well) and can serve for more reliable determination of triclosan in samples selected as suspicious during the screening measurements. Optimum conditions for both the determinations are described and validation parameters in matrices of drinking and river water are given.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 9
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1
Stát vydavatele periodika: DE - Spolková republika Německo
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Přírodovědecká fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11310___/01:1
Kontrolní kód: [AB884C8BEFB9]