RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/07:00004445 - Is there an alternative to increasing the sample size in microarray studies?


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/07:00004445
Název v původním jazyce: Is there an alternative to increasing the sample size in microarray studies?
Název česky: Existuje alternativa pro zvýšení počtů pozorovaní pro rozbor mikrořady ?
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2007
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 2
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Klebanov, Lev

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Is there an alternative to increasing the sample size in microarray studies?
Popis česky: Existuje alternativa pro zvýšení počtů pozorovaní pro rozbor mikrořady ?
Klíčová slova:
Název periodka: Bioinformation
Rozsah stran: 429;431
ISSN: 0973-2063
Svazek periodika: 1
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 10
Stát vydavatele periodika: US - Spojené státy americké
Počet stran výsledku: 3
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2008
Systémové označení dodávky dat: RIV08-MSM-11320___/01:1
Kontrolní kód: [0F64D7648E09]