RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/11:10103638 - Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/11:10103638
Název v původním jazyce: Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2011
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Mrázová, Iveta

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: This book provides new means for knowledge extraction with neural networks of the Back-Propagation type: to understand and interpret correctly the knowledge extracted by the network, detect significant, e.g. novel input patterns, identify their characteristic features and assess their future development. Two included case studies are devoted image classification and analysis of economical data provided by the World Bank.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Knowledge Extraction with Neural Networks: Significant Patterns and their Representation in Back-Propagation Networks
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 176
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2012
Systémové označení dodávky dat: RIV12-GA0-11320___/01:1
Kontrolní kód: [870384CFF273]