RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/12:10124130 - Bulk Evaluation of XQuery


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/12:10124130
Název v původním jazyce: Bulk Evaluation of XQuery
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: IN - Informatika
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Bednárek, David

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: XPath queries are usually translated into an algebra that combines traditional relational operators and XML-specific ones. In particular, FLWOR loops are represented using nest, unnest, join, and similar operators and their original nested-loop nature disappears, creating an opportunity for bulk evaluation and join reordering. In XQuery, two additional issues shall be handled -- tree construction and the presence of user-defined functions. The recursive nature of functions pushes the problem outside of the range of relational algebra. This book presents a novel evaluation framework based on an expanding network of relational operators, called R-program. In this environment, functions are evaluated in bulk instead of evaluating each call separately. Besides obvious advantages of bulk evaluation, R-programs also allow rearrangement of data flow across function boundaries. A set of program transformations employing these capabilities is described; together with rule-based static interprocedural analysis algorithms used to determine the applicability of the transformations.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Bulk Evaluation of XQuery
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 172
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-GA0-11320___/03:3
Kontrolní kód: [00CF990E7548]