RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/12:10128018 - Investigation of defects in Fe3Al-based alloys by PAS: Positron annihilation spectroscopy study of defects in Fe3Al-based alloys


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/12:10128018
Název v původním jazyce: Investigation of defects in Fe3Al-based alloys by PAS: Positron annihilation spectroscopy study of defects in Fe3Al-based alloys
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Lukáč, František

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Positron annihilation spectroscopy is non-destructive method for studying defects in solid state materials. Binary alloys of iron and aluminium are industrially interesting materials and are suitable candidate for studying the behavior of intermetallics with vacancy concentrations several orders higher than in pure metals. Measuring of the positron lifetime enables to classify defects type, volume size and concentration. Measuring of coincidence Doppler broadening of annihilation peak carries information about chemical environment of a positron trapped at the defect. These measurements are supported by quantum-mechanics theoretical calculations which help us to interpret the measured data. Mechanical properties were studied simultaneously by the measuring of Vickers microhardness and compared with the positron annihilation spectroscopy results. The correlation of defect concentration with mechanical properties was observed in Fe-Al alloys with various composition and after various thermal treatments.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Investigation of defects in Fe3Al-based alloys by PAS: Positron annihilation spectroscopy study of defects in Fe3Al-based alloys
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 104
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11320___/02:2
Kontrolní kód: [4495BE9F44BE]