RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/13:10132460 - Electrochemical Fabrication and Characterization of Porous Silicon/Polypyrrole Composites and Chemical Sensing of Organic Vapors


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/13:10132460
Název v původním jazyce: Electrochemical Fabrication and Characterization of Porous Silicon/Polypyrrole Composites and Chemical Sensing of Organic Vapors
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: CG - Elektrochemie
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Dian, Juraj
Tvůrce: Konečný, Martin
Tvůrce: Broncová, Gabriela
Tvůrce: Kronďák, Martin
Tvůrce: Matolínová, Iva

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Electrochemical functionalization of porous silicon surface with polypyrrole via cyclic voltammetry method is presented. Surface morphology and spatial distribution of elements in the porous silicon/polypyrrole layer were inspected using Scanning Electron Microscopy and Energy-Dispersive X-ray Spectroscopy, respectively. Changes of surface chemical composition during electrodeposition were determined by Fourier-transform infrared spectrometry. Porous silicon samples were subsequently tested for selectivity improvement of photoluminescence sensor response in chemical sensors of organic vapors. Combined effect of polarity and size of detected analytes played a decisive role in interaction of analyte with polypyrrole layer and determined modified sensor response of porous silicon/polypyrrole composite.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 1 February 2013
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 14
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: TA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-TA0-11320___/01:1
Kontrolní kód: [21CC969608DC]