RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11320/13:10192095 - Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11320/13:10192095
Název v původním jazyce: Electro-Oxidation Activity of Pt-CeOx Carbon Supported Catalysts
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BM - Fyzika pevných látek a magnetismus
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 6
Počet domácích tvůrců: 4
Tvůrce: Fiala, Roman
Tvůrce: Matolínová, Iva
Tvůrce: Matolín, Vladimír
Tvůrce: Ševčíková, Klára
Tvůrce: Yoshikawa, H.
Tvůrce: Tapan, A.

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: Platinum doped cerium oxide thin film catalyst reveals high activity at very low Pt content in proton exchange membrane fuel cells. The cyclic voltammetry study presented in this manuscript shows its electrochemical properties. Catalysts in form of very thin and highly porous layers deposited on carbon supports were prepared by magnetron sputtering. The sputtered catalysts were compared with the commercial Pt-C reference one. The photoelectron spectroscopy studies showed that the chemical state of platinum prepared by such a physical way is ionic which might be favorable for the catalytic activity. In this study the hydrogen and methanol electro oxidation was investigated using cyclic voltammetry. It was shown that the Pt-CeO2 sputtered catalyst was more resistant to CO poisoning than the Pt-C reference.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International Journal of Electrochemical Science
Rozsah stran:
ISSN: 1452-3981
Svazek periodika: 8
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 8
Stát vydavatele periodika: RS - Srbská republika
Počet stran výsledku: 15
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Matematicko-fyzikální fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: GA0
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-GA0-11320___/01:1
Kontrolní kód: [9C766E544D70]