RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11410/12:10129251 - One Man Worth Ten Thousand


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11410/12:10129251
Název v původním jazyce: One Man Worth Ten Thousand
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2012
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Švorc, Ondřej

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The book deals with the issue of non-native language instruction of content subjects in a Czech secondary education envirionment. This topic is viewed upon through the prism of Content and Language Integrated Learning (CLIL). The question is raised whether or not such an approach is feasible to be used in ordinary educational settings; which is addressed in the analytical part, which examines a CLIL project that was conducted previously. While discussing World War One, it combined the instruction of English and History. Do only exceptional students benefit from demanding projects, such as CLIL? Should these projects be conducted despite the threat that the majority will not be able to appreciate them? Is really "one man worth ten thousand?" Or are we asking the wrong question altogether? Such are the questions addressed by the book.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: One Man Worth Ten Thousand
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 252
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Pedagogická fakulta (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2013
Systémové označení dodávky dat: RIV13-MSM-11410___/02:2
Kontrolní kód: [37776025BD3F]