RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11510/13:10194857 - Effects of ignoring clustered data structures in factor analysis with applications to psychiatry


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11510/13:10194857
Název v původním jazyce: Effects of ignoring clustered data structures in factor analysis with applications to psychiatry
Název česky:
Druh: B - Odborná kniha
Jazyk: eng - angličtina
Obor: BB - Aplikovaná statistika, operační výzkum
Rok uplatnění: 2013
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 1
Počet domácích tvůrců: 1
Tvůrce: Štochl, Jan

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: In psychiatric research, data for analysis originate principally from two sources: directly from the patients themselves and from interviews conducted by health care professionals. In the latter case, statistical theory indicates that clustering by interviewers or raters needs to be considered when performing any analyses including regression, factor analysis (FA) or item response theory (IRT) modelling of binary or ordinal data. We use simulated data to study the bias of factor analytic estimates and model fit indices when data clustering is fully or partly ignored. Robustness of different estimators, such as maximum likelihood, weighted least squares and Markov chain Monte Carlo is also presented. In the second part, we analyse two real datasets containing responses to the Positive and Negative Syndrome Scale (PANSS) to show the differences when the data are analysed using the correct multilevel approach rather than a traditional aggregated analysis.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Effects of ignoring clustered data structures in factor analysis with applications to psychiatry
Rozsah stran:
ISSN:
Svazek periodika:
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku:
Stát vydavatele periodika:
Počet stran výsledku: 100
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2014
Systémové označení dodávky dat: RIV14-MSM-11510___/01:1
Kontrolní kód: [35A860A380B8]