RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11510/14:10289963 - Analysis of Tactical Variants in Men's and Women's Tennis Doubles on the International Level


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11510/14:10289963
Název v původním jazyce: Analysis of Tactical Variants in Men's and Women's Tennis Doubles on the International Level
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AK - Sport a aktivity volného času
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Carboch, Jan
Tvůrce: Kočíb, Tomáš
Tvůrce: Pechačová, Michaela

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: There is no previous research in tennis doubles tactics and efficiency. There are several tactical variants for the serving team in tennis doubles; however the classical formation is mostly used. Other tactical variants are Australian formation and I-formation. Our aim was to find, how often and how effectively are these tactical variants used in men's and women's tennis doubles at the international level. We observed 22 men's matches and 24 women's matches on the ITF tournaments (International tennis federation). Every point that was played was marked. The observers wrote down the used tactical variant of each point and its efficiency. The classical formation dominates in men's and women's doubles. Men sometimes used the I-formation. Women used very rarely the Australian formation. In men's doubles, the I-formation was used more when serving from the ad-court (mostly at score 40:30), and with higher efficiency. I-formation reached higher efficiency than classical formation. We recommend using the I-formation more often in men's doubles. I-formation and returning against I-formation are playing activities, that should be in good control by players and the players should practice these actions.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Asian Journal of Science and Technology
Rozsah stran:
ISSN: 0976-3376
Svazek periodika: 5
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 3
Stát vydavatele periodika: IN - Indická republika
Počet stran výsledku: 4
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11510___/01:1
Kontrolní kód: [33ECE94EE0FA]