RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11510/14:10290120 - The quality of active mass and segmental fluids body distribution in young elite soccer players


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11510/14:10290120
Název v původním jazyce: The quality of active mass and segmental fluids body distribution in young elite soccer players
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AK - Sport a aktivity volného času
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 3
Počet domácích tvůrců: 3
Tvůrce: Malá, Lucia
Tvůrce: Malý, Tomáš
Tvůrce: Zahálka, František

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The aim of the study was to compare parameters identifying the quality of active mass as a predisposition for performance in elite soccer teams of junior and adolescent categories and also to present distribution of fluids in individual segments, which absents in the literature, with indication of asymmetry and possible muscle imbalance.The screened sample was composed of two elite soccer teams from Czech Republic. The first team (junior team, n = 50, age = 20.04 +- 2.69 years, body height = 180.48 +- 6.52, body mass = 74.78 +- 8.42 kg) was a leader of the junior Czech league (two season, cohort teams). The second team (adolescent team, n = 33, age = 16.15 +- 0.87 years, body height = 177.44 +- 7.65, body mass = 67.55 +- 8.99 kg) was a leader of the Czech soccer league U17 category.Total body water demonstrated a significant difference between the monitored groups (p < 0.01). Juniors compared to adolescents had significantly higher fat free mass in both absolute and relative values, but significantly higher proportion of fat mass (FM) was detected in younger players (FM = 14.64 +- 2.43 %) in comparison to junior players (FM = 12.15 +- 2.83 %). Segmental analysis showed a higher proportion of muscle mass in the trunk of older players when compared to younger players (p < 0.01).The detected values showed that the active component measured by bioimpedance method should achieve almost 90 % of total body mass in junior elite soccer players and 87 % in adolescent players. The detected asymmetry in fluid distribution in the lower limbs is the effect of maladaptation on the specific load of the soccer players.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: Sport Science
Rozsah stran:
ISSN: 1840-3662
Svazek periodika: 7
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 2
Stát vydavatele periodika: BA - Bosna a Hercegovina
Počet stran výsledku: 10
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11510___/01:1
Kontrolní kód: [C9EB45FE154C]