RIF! - Rejstřík informací Fóra Věda žije!

RIV/00216208:11510/14:10290746 - The Kinesiology Comparison of Cross Country Skiing - Classical Technique and Pedalling


Údaje o výsledku

Identifikační kód: RIV/00216208:11510/14:10290746
Název v původním jazyce: The Kinesiology Comparison of Cross Country Skiing - Classical Technique and Pedalling
Název česky:
Druh: J - Článek v odborném periodiku
Jazyk: eng - angličtina
Obor: AM - Pedagogika a školství
Rok uplatnění: 2014
Kód důvěrnosti: S - Úplné a pravdivé údaje nepodléhající ochraně podle zvláštních právních předpisů
Počet tvůrců: 5
Počet domácích tvůrců: 2
Tvůrce: Chrástková, Martina
Tvůrce: Bačáková, Radka
Tvůrce: Špulák, Daniel
Tvůrce: Čmejla, Roman
Tvůrce: Kračmar, Bronislav

Údaje blíže specifikující výsledek

Popis v původním jazyce: The purpose of this study was to observe, analyze and compare electromyographic (EMG) signal of the leg muscles during the cross country (XC) classic ski technique skiing by classical technique (represented by diagonal stride) and pedalling on stationary bike.The data were collected by surface electromyography method (SEMG), and by synchronized video recording. Acquired data were processed by software MatLab and MegaWin, the video recording was processed with Dartfish SW.Established values of correlation and covariance show higher level of exactingness for holding of dynamic balance during cross country skiing in comparison with cycling on the stationary bike. We found high levels of co-contraction of all analyzed muscles during the cross country skiing. During Pedalling were the muscles activated and deactivated continually.This study confirmed high level of demands for m. tibialis anterior by in cross country skiing. It is necessary as for the ending of kick as for stabilization knee join and all leg and so all body during glide phase.
Popis česky:
Klíčová slova:
Název periodka: International journal of case studies
Rozsah stran:
ISSN: 2305-509X
Svazek periodika: 3
Číslo periodika v rámci uvedeného svazku: 11
Stát vydavatele periodika: CA - Kanada
Počet stran výsledku: 9
DOI:

Údaje o tomto záznamu o výsledku

Předkladatel: Univerzita Karlova v Praze / Fakulta tělesné výchovy a sportu (IČO: 216208)
Dodavatel: MSM
Rok sběru: 2015
Systémové označení dodávky dat: RIV15-MSM-11510___/01:1
Kontrolní kód: [0FD9F7FBD3B1]